Gavefondet Sparebanken Øst har gitt oss kroner 153.000,-.
Dette er merket til innkjøp av treningsutstyr, merkevogn og 3’er mål.

sparebanken øst