Steinberg Idrettsforening ønsker alle velkommen til Informasjonsmøte på klubbhuset

Tirsdag 03-11-2015 kl.18.00-20.00

Sparebank 1 Modum som er vår nye hovedsponsor vil informere litt om sine tjenester som sikkert er veldig bra.

Klubben vil informere litt om året som snart er over og hva vi ser for oss for 2016.

Enkel servering

Steinberg If
Leder
Marit Kristiansen