Steinberg Idrettsforening innkaller medlemmer til årsmøte tirsdag 19. februar 2019 kl.19.00 på klubbhuset.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmeldinger
5. Behandle regnskap
6. Behandle forslag
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta budsjett
9. Behandle organisasjonskart
10. Valg

Forslag som ønskes behandlet må være mottatt av styret 14 dager før Årsmøte.

Saksdokumentene vil være tilgjengelige 1 uke før årsmøte, og kan fås ved å henvende seg til Frode Kleven, Fløterveien 9, Steinberg.

Enkel servering

Steinberg Idrettsforening
Styret