Velkommen til årsmøte 15.02.2016 kl 19.00 på klubbhuset.

Steinberg Idrettsforening innkaller medlemmer til årsmøte mandag 15.02.2016 kl.19.00 på klubbhuset.

Saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmer 1 uke før årsmøte, og kan hentes hos Jan Kristian Vinje, Tunveien 16.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett

9. Behandle organisasjonskart

10. Behandle Sportsplan

11. Valg

Forslag som ønskes behandlet må være mottatt av styret 14 dager før Årsmøte.

Enkel servering

Steinberg Idrettsforening

Styret