Steinberg Idrettsforening innkaller medlemmer til Ekstraordinært årsmøte onsdag 2 desember 2020 kl.19.00 på klubbhuset.

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Behandle Sak: Etablering-Bygging av Pumptrack på Hollywood, Ole Frises vei 2- GNR 230/BNR 223 Drammen Kommune
  5. Søke om spillemidler-finansiering av prosjektet Enkel Servering

Saksdokumentene vil være tilgjengelige en uke før møtet, og kan fås ved å henvende seg til Frode Kleven, Fløterveien 9, Steinberg.

Steinberg Idrettsforening, Styret