Til høyre Aram Mirkani, ny hovedtrener og sportslig leder. Til venstre Rebwar Hussein. Begge har bakgrunn fra

Freik FK, Viken fotballutvikling, MIF og Åssiden Fotball. Rebwar er ass. trener og keepertrener.