SIF

Innkalling til årsmøte i Steinberg Idrettsforening

Steinberg Idrettsforening innkaller medlemmer til årsmøte

torsdag 15. februar 2018 kl.19.00 på klubbhuset.

 

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Behandle årsmeldinger
  5. Behandle regnskap
  6. Behandle forslag
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta budsjett
  9. Behandle organisasjonskart
  10. Valg

Forslag som ønskes behandlet må være mottatt av styret 14 dager før Årsmøte.

 

Saksdokumentene vil være tilgjengelige 1 uke før årsmøte, og kan fås ved å henvende seg til Frode Kleven, Fløterveien 9, Steinberg

Enkel servering

Steinberg Idrettsforening
Styret